ΜΑΘΗΜΑΤΑ SMART NOTEBOOK


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΗΜΑΤΑ


4. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


5. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΙΑ-GEOGEBRA


7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ


8. ΠΡΟΒΟΛΗ


9. ΣΥΛΛΟΓΗ - ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΟΥ


10. LESSON ACTIVITY - SMART EXCHANGE