Βοήθεια Χρήσης

Πλήρες αρχείο videos μπορείτε να βρείτε εδώ (στα Αγγλικά) που σύντομα θα είναι διαθέσιμο και στα Ελληνικά. Παράλληλα εμπλουτίζεται συνεχώς η βιντεοθήκη με Ελληνικές οδηγίες όπως παρακάτω.

Από εκπαιδευτικούς προς εκπαιδευτικούς
Αναλυτικά βίντεο χρήσης στα Ελληνικά

Πλήρες πακέτο Οδηγιών Χρήσης Για SB480

Βαθμονόμηση Smart Board

Δείτε σχετικό video

Εκκίνηση Λογισμικού Smart Notebook

Δείτε σχετικό video

Το αναλόγιο του Smart Board

Δείτε σχετικό video

Χρήση του Microsoft Office με το Smart Notebook

Δείτε σχετικό video

Χρήση του Smartboard με απλούς μαρκαδόρους dry eraser

Δείτε σχετικό video